Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 15% korting. Schrijf je nu hieronder in!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 15% korting. Schrijf je nu hieronder in!

Online Algemene verkoopvoorwaarden

/nl/

Shoes For Crews (Europe) Limited – Algemene voorwaarden voor online verkoop en levering aan consumenten

 1.  Voorwaarden en toepassingsgebied 

  1.1. Deze pagina (tezamen met de documenten waarnaar hierop wordt verwezen) (de “Voorwaarden”) geeft uitleg over de algemene voorwaarden waaronder u producten kunt kopen via de webwinkel op onze website www.sfceurope.com. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten op onze website koopt. Deze Voorwaarden vertellen u exclusief wie wij zijn, hoe wij producten aan u als consument zullen aanbieden, hoe u en wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen bij problemen en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze Voorwaarden staat, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

  1.2. U bent een consument als u: (i) een persoon bent; en (ii) producten van ons koopt die geheel of voornamelijk voor uw eigen persoonlijk gebruik zijn. Onze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten aan bedrijven zijn uiteengezet in [b2b ts & cs].

 2. Over ons en contactgegevens 

  2.1. www.sfceurope.com is een website die beheerd wordt door Shoes For Crews (Europe) Limited, een bedrijf met zetel in Ierland en met bedrijfsnummer 324291, waarvan de statutaire zetel gevestigd is op Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland (“wij”, “onze” of “ons”). Ons geregistreerde btw-nummer is IE 6344291L. Wij zijn onderdeel van de bedrijvengroep “Shoes For Crews” en een dochteronderneming van SRS/MKS LLC, een bedrijf met hoofdzetel in Florida, VS.

  2.2. U kunt contact met ons opnemen door te bellen met onze klantenservice op 0031010 808 0640 of door te schrijven naar orders@sfceurope.com of Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland.

  2.3. Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dit telefonisch of door te schrijven naar u op het e-mailadres of postadres dat u ons in uw bestelling hebt verstrekt. “Schrijven” omvat e-mails en andere vormen van elektronische communicatie. Wanneer wij de woorden “schrijven” of “geschreven” in deze Voorwaarden gebruiken, omvat dit e-mails en andere vormen van elektronische communicatie.

 3. Informatie over u en privacy 

  3.1. Wij respecteren uw privacy en zullen uitsluitend de persoonlijke gegevens verwerken die u ons verstrekt of die wij van u ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals beschreven in onze privacyverklaring [privacy policy link].

 4. Aankopen doen op onze website  

  4.1. Wanneer u een bestelling plaatst om een product op onze website te kopen, sturen wij u een e-mail die de ontvangst van uw bestelling bevestigt en de details van uw bestelling omvat. Merk op dat deze ontvangstbevestiging van uw bestelling niet betekent dat wij uw aanbod aanvaarden om een overeenkomst te sluiten wat betreft de verkoop van producten aan u. Uw aanbod werd enkel aanvaard als u van ons via e-mail een orderbevestiging hebt gekregen voor de producten die hierin worden vermeld of, anderzijds, bij levering van de producten aan u in overeenstemming met deze Voorwaarden, op welk moment er een overeenkomst tussen ons en u zal ontstaan.

  4.2. Door de grote vraag zijn sommige producten mogelijk niet op voorraad wanneer u uw bestelling plaatst.

  4.3. Onze website is uitsluitend bedoeld voor de promotie van onze producten in de Europese Unie. Helaas kunnen wij op onze website geen bestellingen accepteren van, of leveringen van producten verrichten aan, adressen buiten de Europese Unie. Neem telefonisch contact op met onze klantenservice via 0031010 808 0640 of door te schrijven naar orders@sfceurope.com voor bestellingen die buiten de Europese Unie verzonden moeten worden.

  4.4. Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en brengen wij u geen kosten in rekening voor het product. De reden hiervoor kan zijn dat het product niet meer op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze bronnen waarvoor wij redelijkerwijs niet konden plannen of omdat wij een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben vastgesteld.

 5. Onze producten

  5.1. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel wij er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat een nauwkeurige weergave is van de kleur van de producten. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.

  5.2. De verpakking van het product kan afwijken van de verpakking die wordt getoond in de afbeeldingen op onze website. 

 6. Betalingsvoorwaarden

  6.1. De aankoopprijs voor producten is onmiddellijk verschuldigd op het moment van orderbevestiging en is de prijs die op de bestelpagina werd vermeld toen u uw bestelling plaatste.

  6.2. Wij betrachten alle redelijke zorg om te verzekeren dat de aan u gemelde prijs van het product juist is. Het is echter altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten die wij verkopen onjuist zijn geprijsd. Gewoonlijk controleren wij prijzen voordat wij uw bestelling accepteren, zodat wanneer de juiste prijs van het product op de besteldatum lager is dan de door ons vermelde prijs op de besteldatum wij het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijs kon worden herkend, kunnen wij de overeenkomst beëindigen, eventueel door u betaalde bedragen terugbetalen en de retournering van aan u geleverde producten vereisen.

  6.3. Wij accepteren betaling door middel van onder meer Visa, Visa Debit, Mastercard, Maestro, AMEX, IDEAL en Paypal. De bestelde producten worden alleen aan u verzonden na voorafgaande ontvangst van de volledige betaling aan onze betalingsprovider.

  6.4. Wij zullen u een e-mail met een bevestiging van de betalingstransactie sturen. 

 7. Levertijden  

  7.1. De kosten van levering aan u van de producten die u bestelt, zijn zoals aan u gemeld op onze website op het moment dat u uw bestelling plaatst.

  7.2. Wij leveren de producten die u bestelt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na ontvangst van de betaling in overeenstemming met deze Voorwaarden.

  7.3. Doorgaans gelden de volgende leveringstermijnen voor producten, afhankelijk van de plaats van levering, gerekend vanaf de ontvangst door ons van de volledige betaling van uw bestelling:

  7.3.1. Ierland: wij streven ernaar om binnen 3 – 5 werkdagen te leveren.

  7.3.2. Verenigd Koninkrijk (vasteland): wij streven ernaar om binnen 2 – 5 werkdagen te leveren.

  7.3.3. Europa (vasteland): wij streven ernaar om binnen 2 – 5 werkdagen te leveren.

  7.4. Indien onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en zullen wij stappen ondernemen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Als wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor producten waarvoor u hebt betaald maar die u niet hebt ontvangen.

  7.5. Als er niemand op uw adres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en de producten niet in uw brievenbus kunnen worden geplaatst, dan laten wij een bericht voor u achter dat u informeert hoe u de levering opnieuw kunt laten uitvoeren of de producten bij een lokaal depot kunt afhalen.

  7.6. Als u de producten niet zoals afgesproken bij ons afhaalt of als u, na een mislukte levering aan u, geen nieuwe levering regelt en de producten niet afhaalt bij een afleverdepot, dan nemen wij schriftelijk contact met u op voor verdere instructies en kunnen wij u mogelijk opslagkosten en eventuele aanvullende bezorgkosten in rekening brengen. Als wij ondanks onze redelijke inspanningen er niet in slagen om contact met u te krijgen of geen hernieuwde levering of afhaling kunnen regelen, dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen.

  7.7. Een product is uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product leveren op het adres dat u ons in uw bestelling hebt vermeld of een ander adres dat door u aan het afleverdepot is opgegeven.

  7.8. Na het plaatsen van een bestelling voor de levering van producten aan u, kunnen wij bepaalde aanvullende informatie van u nodig hebben zodat wij de producten aan u kunnen leveren. Wij zullen contact met u opnemen om deze nadere informatie op te vragen. Als u deze informatie niet binnen een redelijke termijn nadat wij hierom hebben verzocht aan ons verstrekt, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie geeft, dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen of een redelijk extra bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor het extra werk dat als gevolg daarvan vereist is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren of niet leveren van de producten of enig onderdeel hiervan als dit wordt veroorzaakt door het feit dat u ons niet de door ons benodigde informatie hebt verstrekt binnen een redelijke tijd nadat wij hierom hebben gevraagd.

  7.9. Mogelijk moeten wij van tijd tot tijd de levering van een product opschorten om wijzigingen in het product aan te brengen.

 8. Uw rechten om wijzigingen aan te brengen  

  8.1. Neem contact met ons op als u een wijziging wilt aanbrengen in het product dat u hebt besteld. Wij zullen u laten weten of de wijziging mogelijk is. Als deze mogelijk is, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, de leverdatum of enige andere zaak die nodig is als gevolg van de door u verzochte wijziging, en zullen wij u vragen om te bevestigen of u de wijziging inderdaad wilt doorvoeren.

  8.2. Als wij de wijziging niet kunnen uitvoeren of de gevolgen van het aanbrengen van de wijziging voor u onaanvaardbaar zijn, dan zult u wellicht de overeenkomst willen beëindigen.

 9. Uw rechten om de overeenkomst te beëindigen / uw bestelling te annuleren

  9.1. U kunt uw overeenkomst met ons altijd beëindigen. Uw rechten wanneer u de overeenkomst beëindigt, zijn afhankelijk van het feit of er iets mis is met de producten en op welk moment u besluit om de overeenkomst te beëindigen:

  9.1.1. Als het artikel dat u hebt gekocht beschadigd is of als u van gedachten bent veranderd en uw afkoelperiode is verstreken – zie artikel 10;

  9.1.2. Als u de overeenkomst wilt beëindigen vanwege een prijsfout – zie artikel 9.2;

  9.1.3. Als een gebeurtenis buiten onze controle van invloed is op de levering van de producten aan u – zie artikel 7.4;

  9.1.4. Als wij de wijziging van de producten niet kunnen uitvoeren of de gevolgen van het aanbrengen van de wijziging aan de producten voor u onaanvaardbaar zijn – zie artikel 8; of

  9.1.5. Als u van gedachten bent veranderd over het product – zie artikel 9.3. U kunt mogelijk een terugbetaling krijgen als de afkoelperiode nog niet is verstreken, maar hierop zijn inhoudingen van toepassing en u zult de kosten voor het terugzenden van producten moeten betalen.

  9.2. Als u een overeenkomst beëindigt omdat wij u op de hoogte hebben gebracht van een fout in de prijs van het product dat u hebt besteld en u uw bestelling hiervan niet wilt laten doorgaan, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd en betalen wij u het volledige bedrag terug voor producten die niet zijn geleverd.

  9.3. Afkoelperiode. Met betrekking tot de producten die u in onze webwinkel hebt gekocht, hebt u een wettelijk recht om: (i) van gedachten te veranderen gedurende een periode van 14 dagen na de dag waarop u (of een door u opgegeven persoon) de producten ontvangt; en (ii) een terugbetaling te ontvangen. Als uw producten zijn opgedeeld in verschillende leveringen op verschillende dagen, dan hebt u de tijd tot 14 dagen na de dag waarop u (of een door u opgegeven persoon) de laatste levering ontvangt om van gedachten te veranderen over de producten. Als er voor uw producten sprake is van reguliere levering gedurende een bepaalde periode, dan hebt u de tijd tot 14 dagen na de dag waarop u (of een door u opgegeven persoon) de eerste levering van de producten ontvangt.

 10. Hoe u de overeenkomst met ons kunt beëindigen (ook als u van gedachten bent veranderd)

  10.1. Als u de overeenkomst met ons wilt beëindigen, kunt u dit op een van de volgende manieren aan ons laten weten:

  10.1.1. Bel onze klantenservice op 0031010 808 0640 of stuur een e-mail naar ons via orders@sfceurope.com. Geef uw naam, huisadres, details van de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres op.

  10.1.2. Druk het annuleringsformulier af dat te vinden is op https://www.sfceurope.com/nl/retourneren-en-ruilen en verstuur dit per e-mail naar orders@sfceurope.com, inclusief details over wat u hebt gekocht, wanneer u het hebt besteld of ontvangen, en uw naam en adres.

  10.2. Als u de overeenkomst om wat voor reden dan ook beëindigt nadat producten naar u zijn verzonden of u deze hebt ontvangen, dan moet u deze aan ons retourneren. U dient ze aan ons terug te sturen per post of gebruik te maken van de Retourfaciliteit op onze website op https://www.sfceurope.com/nl/retourneren-en-ruilen. Als u gebruik maakt van uw recht om van mening te veranderen, dan moet u de producten retourneren binnen 14 dagen nadat u ons hebt laten weten dat u de overeenkomst wilt beëindigen.

  10.3. Wij kunnen de kosten van terugzending aan ons van producten betalen indien de omstandigheden die zijn uiteengezet in artikel 10.1.1 of 10.1.2 van toepassing zijn.

  10.4. In alle andere omstandigheden (met inbegrip van de situatie waarin u uw afkoelingsrecht uitoefent) moet u mogelijk de kosten van het terugzenden betalen.

  10.5. Wij zullen u de prijs die u hebt betaald voor de producten, inclusief verzendkosten indien van toepassing, terugbetalen met de methode die u hebt gebruikt voor de betaling. Wij kunnen echter wel kortingen op de prijs toepassen, zoals hieronder beschreven.

  10.6. Als u gebruik maakt van uw recht om van mening te veranderen, kunnen wij een bedrag in mindering brengen op de terugbetaling van de prijs (exclusief verzendkosten) om een eventuele waardevermindering van de producten te weerspiegelen, als deze is veroorzaakt doordat u deze producten hebt gehanteerd op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan of als u deze verkeerd hebt gehanteerd of gebruikt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de manier die is uiteengezet in artikel 13.5). Als wij u de betaalde prijs terugbetalen voordat wij in staat zijn om de producten te inspecteren en wij later ontdekken dat u hen op een onacceptabele manier hebt behandeld, dan dient u ons mogelijk een passend bedrag te betalen.

  10.7. Wij zullen eventuele terugbetalingen zo snel mogelijk aan u beschikbaar stellen. Als u gebruik maakt van uw recht om van mening te veranderen, wordt uw geld terugbetaald binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij het product van u terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, de dag waarop u ons bewijs levert dat u het product naar ons hebt teruggestuurd. 

 11. Omruil- en retourbeleid

  11.1. In het geval van beschadiging van een geleverd product verzoeken wij u om contact op te nemen met het hoofdkantoor van Shoes for Crews (Europe) Limited door te bellen met 0031010 808 0640 of te schrijven naar 4135 Atlantic Avenue, Westpark Business Campus, Shannon, Co. Clare, V14 A599, Ierland of orders@sfceurope.com. We hebben een bewijs nodig van de datum van aankoop. Alleen producten die beschadigd blijken te zijn, worden gecrediteerd of omgeruild.

  11.2. Indien u om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent met producten die u op onze website hebt gekocht, dan zijn wij gaarne bereid, binnen 60 dagen na levering, om hen terug te nemen om ze om te ruilen of anders de aankoopprijs terug te betalen na aftrek van de verzendkosten. Gelieve het product in schone toestand en in de originele verpakking naar ons terug te sturen. Bel ons telefoonnummer 0031010 808 0640 om een terugbetaling of de verzending van een omruilartikel te regelen.

  11.3. Als u een product wilt omruilen, kiest u een nieuw product uit alle producten binnen dezelfde prijscategorie.

  11.4. Als u een terugbetaling wilt, kunt u gebruik maken van ons eenvoudig retoursysteem. Wij zorgen binnen 14 dagen voor een volledige terugbetaling van de door u betaalde aankoopprijs voor de betreffende artikelen onder aftrek van de verzendkosten. Waar mogelijk maken wij voor de verwerking van de terugbetaling gebruik van dezelfde betaalwijze als degene die u hebt gebruikt.

 12. Ons recht om de overeenkomst te beëindigen

  12.1. Wij kunnen de overeenkomst voor een product op elk moment beëindigen door u te schrijven indien u ons geen betaling doet toekomen op het moment dat deze verschuldigd is en u nog steeds geen betaling verricht binnen 10 dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat de betaling verschuldigd is; of indien een van de omstandigheden zoals uiteengezet in de artikelen 6.2, 7.6 of 7.8 van toepassing is.

  12.2. Als wij de overeenkomst beëindigen in de situaties die zijn uiteengezet in artikel 12.1, dan zullen wij al het geld terugbetalen dat u voorafgaand hebt betaald voor producten die wij niet hebben geleverd, maar wij kunnen u een redelijke compensatie in mindering of in rekening brengen voor de nettokosten (met inbegrip van netto leverings- of incassokosten) die wij oplopen ten gevolge van uw contractbreuk.

 13. Aansprakelijkheid en disclaimers 

  13.1. Wij zijn aansprakelijk jegens u voor voorzienbaar verlies en schade die door ons zijn veroorzaakt. Indien wij deze Voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van de Voorwaarden of het niet toepassen van redelijke zorg en bekwaamheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als, op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan, wij en u wisten dat dit kon gebeuren. Om twijfel te voorkomen en niettegenstaande alles in deze Voorwaarden dat hiermee in tegenspraak zou kunnen zijn, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor enig verlies aan inkomsten (met inbegrip van inkomsten als werknemer), verlies van kansen of andere soortgelijke verliezen die u direct of indirect kunt lijden door ons verzuim om binnen een bepaalde levertijd producten aan u te leveren die u hebt besteld, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) levering binnen de levertijden die worden uiteengezet in artikel 7.3.

  13.2. Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (ii) fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; of (iii) schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten, met inbegrip van het recht om producten te ontvangen die: (A) zoals beschreven zijn; (B) van voldoende kwaliteit zijn; (C) niet beschadigd zijn en geschikt zijn voor een bepaald doel dat aan ons bekend is gemaakt; en (D) geleverd worden met redelijke vaardigheid en zorg.

  13.3. Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor doorverkoop, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

  13.4. De vervaltermijn van garantieaanspraken voor geleverde producten is 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van de producten.

  13.5. Merk op dat artikelen van Shoes For Crews speciaal zijn ontworpen om een optimale bescherming te bieden tegen het uitglijden en het vallen. In geval van voortdurende of aanzienlijke blootstelling aan bijtende reinigingsmiddelen, dierlijk vet en/of zuren, kunnen de schoenen aanzienlijk sneller slijten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan producten die het gevolg is van onjuist gebruik of onjuist onderhoud, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het onjuiste gebruik of onderhoud dat in dit artikel 13.5 wordt uiteengezet.

 14. Algemeen  

  14.1. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen in het kader van deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen.

  14.2. De overeenkomst tussen ons en u om aan u producten te leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden, geldt tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de hierin opgenomen bepalingen af te dwingen.

  14.3 Alle paragrafen van deze Voorwaarden hebben een afzonderlijke werking. Als een rechtbank of relevante instantie beslist dat een van de paragrafen onwettig is, blijven de resterende paragrafen volledig geldig en van kracht.

  14.4. Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u op grond van deze Voorwaarden vereist bent te doen, of als wij niet direct overgaan tot het ondernemen van stappen tegen u met betrekking tot het verbreken van deze overeenkomst door u, dan betekent dat niet dat u die zaken niet hoeft te doen en belet het ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

  14.5. Op deze Voorwaarden is het Ierse recht van toepassing en u kunt gerechtelijke procedures met betrekking tot de producten aanspannen bij de Ierse rechtbanken.

 15. Feedback

  15.1. Als u feedback hebt over deze Voorwaarden of over materiaal dat op onze website is te vinden, neem dan contact met ons op door te schrijven naar Bay 145, Shannon Free Zone, Shannon, Co. Clare, V14 XE40, Ierland of orders@sfceurope.com.

  [EINDE]

 

What our customers say...